اینبار هم براتون یک بوتره قدزتمند میزارم که انقدر نگید بوتر نمیزاری.

باید بگم که این بوتر یک بوتر مالتی لاگین است و ۷۶ Option Boot داره

دانلود

۱۴۲ کیلوبایت