یه برنامه توپ برای ویرایش فیلم با کلی افکت جالب که می توانید ما بین تصویر ها قرار بدهید

www.fumeboys.mihanblog.com    گروه پسرهای یخی

Download

18.87 Mb