با کمک این برنامه می توانید عکس ها خانوادگی خودتان را به صورت فیلم پشت سرهم نگاه کنید با افکتهای بسیار زیبا اکه بین عکس ها می توانید قرار بدهید

www.fumeboys.mihanblog.com    گروه پسرهای یخی

Download

56.50 Mb