با این برنامه می توانید عکس های خودتان را درون قاب عکس کنید و یا به صورت فیلم درستش کنید البته اون های را که درون قاب عکس می زارید را می توانید بعدا از اون پرینت بکیرید

www.fumeboys.mihanblog.com    گروه پسرهای یخی

Download

10.47 Mb