تا حالا شده از خودتان عکس بگرید و داخل چشماتون یه نقطه قرمز رنگی دیده بشه با این برنامه می توانید به راحتی و بدون هیچ مشکلی اون نقطه قرمز رنگ را از چشمتان بردارید

www.fumeboys.mihanblog.com     گروه پسرهای یخی

Download

0.21 Mb