این برنامه را یکی از دوستانم خوبم به اسم کد خدا خواسته بود تا در وبلاکم بزارم امیدوارم خوشتان بیاید

تدوین حرفهای فیلم های ویدئویی همراه با افکتهای و جلوههای ویژه همزمان  تبدیل و DVD و CD 

www.fumeboys.mihanblog.com    گروه پسرهای یخی

DANLOD

128 مکابایت