سلام به همه دوستان خوبم من چند وقت بود که نبودم و وقتی بر گشتم دیدم که وبلاک من هک کردن هیچ ایرادی نداره من بنودم و اکر بودم عمرا نمی توانست این کار را انجام بده ولی اینو من بهش بکم که بابایی از در بیار که خودش کیف کند در ضمن من می دانم اون کی هستش فقط امدم این بکم و برم بعدن می ایم و پست می دهم فعلا بای